Ερευνητικό Κέντρο Οικονομικής Πολιτικής, Διακυβέρνησης και Ανάπτυξης

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ

Σύμφωνα και με όσα περιγράφονται στο αντικείμενο έρευνας του Κέντρου, τα τελευταία χρόνια το ΕΚΟΠΔΑ έχει προχωρήσει σε πρωτοβουλίες όπως:

Ανάληψη, υλοποίηση και συμμετοχή σε ερευνητικά, αναπτυξιακά και επιμορφωτικά προγράμματα στο πλαίσιο του Erasmus+ Jean Monnet Activities όπως:

Διοργάνωση και συμμετοχή σε επιστημονικές διαλέξεις, συνέδρια, ημερίδες και άλλες συναφείς επιστημονικές εκδηλώσεις όπως