Ερευνητικό Κέντρο Οικονομικής Πολιτικής, Διακυβέρνησης και Ανάπτυξης

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ

Το Ερευνητικό Κέντρο Οικονομικής Πολιτικής, Διακυβέρνησης και Ανάπτυξης σκοπεύει στη μελέτη και έρευνα θεμάτων που συνδέονται με ευρύτερα ζητήματα οικονομικής πολιτικής, διακυβέρνησης και ανάπτυξης. Ειδικότερα ασχολείται με:

- Την ανάληψη και υλοποίηση ερευνητικών, αναπτυξιακών και επιμορφωτικών προγραμμάτων στο πλαίσιο του Erasmus+ Jean Monnet Activities όπως το Interef και το Continugee

- Τη διοργάνωση επιστημονικών διαλέξεων, συνεδρίων, ημερίδων και άλλων συναφών επιστημονικών εκδηλώσεων όπως το Διεθνές Συνέδριο για τη Μεσόγειο στο πλαίσιο του Διαλόγου για το Μέλλον της Ευρώπης

- Τη συνεργασία με άλλα ελληνικά και αλλοδαπά ακαδημαϊκά ιδρύματα και κέντρα ερευνών.

- Την ενίσχυση μεταπτυχιακών φοιτητών που εκπονούν διδακτορική διατριβή της οποίας το θέμα ανήκει στα αντικείμενα μελέτης του Εργαστηρίου, μέσω της δυνατότητας παροχής χρήσης βιβλιογραφικού υλικού, με οικονομική υποστήριξη και χορήγηση υποτροφιών.

- Τη συνεργασία με διεθνείς οργανισμούς, δημόσιες υπηρεσίες, Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης και άλλους επιστημονικούς και κοινωνικούς φορείς του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα της ημεδαπής και της αλλοδαπής όπως το Ίδρυμα Ωνάση, το Ίδρυμα Μεσογειακών Μελετών, τον Δήμο Αθηναίων.