Ερευνητικό Κέντρο Οικονομικής Πολιτικής, Διακυβέρνησης και Ανάπτυξης

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ

Η ΚΑΠ και ο αγροτικός τομέας στην εποχή της Πράσινης Συμφωνίας: ο μονόδρομος της γνώσης και της καινοτομίας

Τσιφόρου Έ. (2021), Η ΚΑΠ και ο αγροτικός τομέας στην εποχή της Πράσινης Συμφωνίας: ο μονόδρομος της γνώσης και της καινοτομίας, Περιφέρεια, Αθήνα.

Η επίδραση της Ευρωπαϊκής Ένωσης στη διακυβέρνηση του αγροτικού χώρου στην Ελλάδα (1981-2021)

Ψαλτόπουλος Δ. (2021), Η επίδραση της Ευρωπαϊκής Ένωσης στη διακυβέρνηση του αγροτικού χώρου στην Ελλάδα (1981-2021), Περιφέρεια, Αθήνα.

Η ανάπτυξη της ελληνικής περιβαλλοντικής πολιτικής υπό το πρίσμα των ευρωπαϊκών εξελίξεων(1981-2021): Μια χαμένη ευκαιρία;

Αβράμη Λ. (2021), Η ανάπτυξη της ελληνικής περιβαλλοντικής πολιτικής υπό το πρίσμα των ευρωπαϊκών εξελίξεων(1981-2021): Μια χαμένη ευκαιρία;, Περιφέρεια, Αθήνα.

Τα Μεγάλα Έργα Υποδομών στην Ελλάδα μετά την ένταξή της στην Ε.Ε. (1981-2021)

Σκάγιαννης Π. (2021), Τα Μεγάλα Έργα Υποδομών στην Ελλάδα μετά την ένταξή της στην Ε.Ε. (1981-2021). Περιφέρεια, Αθήνα.

Η Ελλάδα στο μεταβαλλόμενο τοπίο της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης: οι χωρικές διαστάσεις μιας μακροχρόνιας συμβίωσης

Ανδρικοπούλου Ε. & Καυκαλάς Γ. (2021),  Η Ελλάδα στο μεταβαλλόμενο τοπίο της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης: οι χωρικές διαστάσεις μιας μακροχρόνιας συμβίωσης, Περιφέρεια, Αθήνα.

Πολιτική Συνοχής της ΕΕ και Βρετανικές Περιφέρειες: μία αποτίμηση με αφορμή το Brexit

Λύκος Μ. (2021). Πολιτική Συνοχής της ΕΕ και Βρετανικές Περιφέρειες: μία αποτίμηση με αφορμή το Brexit, Περιφέρεια, Αθήνα. 

Οι επιπτώσεις της αποχώρησης του ΗΒ από την ΕΕ στην ελληνική ναυτιλία

Μαραβέγιας Ν., Στυλιάδης Θ., Χρυσομαλλίδης Χ. (2021) Οι επιπτώσεις της αποχώρησης του ΗΒ από την ΕΕ στην ελληνική ναυτιλία, Περιφέρεια, Αθήνα. 

Crises and EU’s global economic power: Τhe trade and investments dimensions

Papanikolaou C. (2021) Crises and EU’s global economic power: Τhe trade and investments dimensions, Region and Periphery, Athens. 

H στρατηγική συγκρότηση του νέου Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας

Ανδρέου Γ. (2021) H στρατηγική συγκρότηση του νέου Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, Περιφέρεια, Αθήνα. 

The Common Agricultural Policy’s green architecture and the United Nation’s Development Goal for climate action: Policy change and adaptation

Doukas Y. & Petidis P. (2021) The Common Agricultural Policy’s green architecture and the United Nation’s Development Goal for climate action: Policy change and adaptation, Region and Periphery, Athens. 

EU’s Economic Governance in Transition

Katsikas D. (2020), EU’s Economic Governance in Transition, Region and Periphery, Athens.

Aspects of divergence in the Euro Area

Christodoulakis N. (2020), Aspects of divergence in the Euro Area, Region and Periphery, Athens.

Making a virtue of necessity? The economics and politics of the ECB’s monetary policy, 1999-2019

Koutsiaras N. (2020) Making a virtue of necessity? The economics and politics of the ECB’s monetary policy, 1999-2019, Region and Periphery, Athens. 

From Varieties of Capitalism to European Growth Models: towards a critical synthesis

Tsigkou Dimitra (2020), From Varieties of Capitalism to European Growth Models: towards a critical synthesis, Region and Periphery, Athens. 

Fiscal Governance in the Eurozone: From Maastricht to crisis and back again?*

Katsikas Dimitris (2020) Fiscal Governance in the Eurozone: From Maastricht to crisis and back again?, Region and Periphery, Athens. 

Towards a re-allocation of responsibilities and a new division of power in the EU

Mitsos A. (2020), Towards a re-allocation of responsibilities and a new division of power in the EU, Region and Periphery, Athens. 

Banking Union: Where does it stand? What next?

Kolliopoulos A. (2020) Banking Union: Where does it stand? What next?, Region and Periphery, Athens. 

Μεσογειακός πολιτιστικός και οικισμικός τουρισμός: εναλλακτικές μορφές ως διέξοδοι από την εποχικότητα και την ευαλωτότητα

Βαγιονής Ν.& Λεοντίδου Λ. (2020) Μεσογειακός πολιτιστικός και οικισμικός τουρισμός: εναλλακτικές μορφές ως διέξοδοι από την εποχικότητα και την ευαλωτότητα, Περιφέρεια, Αθήνα. 

The missing European Deposit Insurance Scheme

Bazoti Pery (2020), The missing European Deposit Insurance Scheme, Region and Periphery, Athens. 

Modelling population shifts to the rural: resilience, attractiveness and revitalization issues in the era of crisis

Anastasiou E. (2020) Modelling population shifts to the rural: resilience, attractiveness and revitalization issues in the era of crisis, Region and Periphery, Athens. 

Η Εθνική Τράπεζα και οι οικονομικές συνθήκες στην Ελλάδα του Μεσοπολέμου

Αναστασίου (2020) Η Εθνική Τράπεζα και οι οικονομικές συνθήκες στην Ελλάδα του Μεσοπολέμου, Region and Periphery, Athens. 

An assessment of European integration for the EU-15 (1971-2015)

Ikonomou Constantinos (2020) An assessment of European integration for the EU-15 (1971-2015), Region and Periphery, Athens. 

Research and Technology in Greece. Addressing aspects of the “triple helix” interactions

Sachini E., Chrysomallidis C., Karampekios N. (2020) Research and Technology in Greece. Addressing aspects of the “triple helix” interactions, Region and Periphery, Athens. 

Fernando Collantes - The Political Economy of the Common Agricultural Policy: Coordinated Capitalism or Bureaucratic Monster?

Doukas Yiannis (2020) Fernando Collantes - The Political Economy of the Common Agricultural Policy: Coordinated Capitalism or Bureaucratic Monster?, Region and Periphery, Athens. 

Τι Είδους Δημόσιες Πολιτικές Προκαλούν τον Λαϊκισμό;

Κατσίκας Δ. (2020), "Κείμενο Εργασίας: ‘Τι Είδους Δημόσιες Πολιτικές Προκαλούν τον Λαϊκισμό;", ΕΛΙΑΜΕΠ.

COVID-19: H νέα δημοσιονομική πρόκληση της ΟΝΕ

Κατσίκας Δ. (2020), "COVID-19: H νέα δημοσιονομική πρόκληση της ΟΝΕ", Κείμενο Εργασίας, ΕΛΙΑΜΕΠ. 

EU Cohesion Policy after 2020: More goals, fewer resources

Andreou G. (2019), EU Cohesion Policy after 2020: More goals, fewer resources, Region and Periphery, Athens.

European Commission’s proposals for tomorrow’s budget: Faint moves, imperfect steps and “low balances

Mitsos Achilleas (2019) European Commission’s proposals for tomorrow’s budget: Faint moves, imperfect steps and “low balances”, Region and Periphery, Athens. 

The Capacity of the European Union to Finance Public Policies: Multi-Annual Financial Frameworks in Comparative Perspective

Oikonomou et al (2018), The Capacity of the European Union to Finance Public Policies: Multi-Annual Financial Frameworks in Comparative Perspective, Region and Periphery, Athens.

EU research, technology and innovation policy in the Multiannual Financial Framework 2021-2027. Facts and trends

Chrysomallidis Charalampos (2018), EU research, technology and innovation policy in the Multiannual Financial Framework 2021-2027. Facts and trends, Region and Periphery, Athens.

Multiannual financial framework 2021-2027 and the possible impact on fi nancial fl ows to Greece

Tsapakidis Christos (2018) Multiannual financial framework 2021-2027 and the possible impact on financial flows to Greece, Region and Periphery, Athens.

The Common Agricultural Policy under the pressure of the new Financial Framework (2021-2027): Nationalization and adaptation

Doukas Yiorgios (2018), The Common Agricultural Policy under the pressure of the new Financial Framework (2021-2027): Nationalization and adaptation, Region and Periphery, Athens. 

Wellbeing, Productivity and Competitiveness at a Regional level: the role of Institutions

Χύμης Αθανάσιος (2018) Wellbeing, Productivity and Competitiveness at a Regional level: the role of Institutions, Region and Periphery, Athens. 

Έρευνα - Τεχνολογία - Καινοτομία και Κρίση στην Ελλάδα

Χρυσομαλλίδης, X. (2017), Έρευνα - Τεχνολογία - Καινοτομία και Κρίση στην Ελλάδα, Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών, Κείμενο Εργασίας, Νο 28.

Θεωρητικά Διοικητικά Μοντέλα και οι Πολιτικές των Μνημονίων για τη Δημόσια Διοίκηση: Σημεία Τομής, Αποκλίσεων και Αλλαγής

Λαμπροπούλου, Μ. και Γ. Οικονόμου (2016), «Θεωρητικά Διοικητικά Μοντέλα και οι Πολιτικές των Μνημονίων για τη Δημόσια Διοίκηση: Σημεία Τομής, Αποκλίσεων και Αλλαγής», σε: Α. Μακρυδημήτρης, Ε. Πρεβεδούρου, Χ. Δετσαρίδης & Μ.-Η. Πραβίτα (επιμ.), Αναδιοργάνωση της Διοίκησης και του Κράτους στη μετά το «Μνημόνιο» Εποχή», Αθήνα: Εθνικό Τυπογραφείο, σσ. 191-207

Theoretical Models of Public Administration and Patterns of State Reform in Greece

Lampropoulou, M. and G. Oikonomou (2016), “Theoretical Models of Public Administration and Patterns of State Reform in Greece” International Review of Administrative Sciences (DOI: 10.1177/0020852315611219)

Bypassing a Centralized State: The Case of the Greek Subnational Mobilization in the European Union

Oikonomou, G. (2016), “Bypassing a Centralized State: The Case of the Greek Subnational Mobilization in the European Union”, Regional and Federal Studies, 26, (1) pp. 73-94

Κρίση, πιστωτική συρρίκνωση και αγορά εργασίας: Η περίπτωση της Ελλάδας

Κατσίκας, D., Φιλίνη, K., Αειχώρος, 21 (Ειδικό τεύχος για την κρίση), 21-54, 2015

Οι επιπτώσεις της οικονομικής κρίσης στην Ελλάδα: σύγκριση μεταξύ αγροτικού και αστικού χώρου

Μαραβέγιας Ν. , Δούκας Γ., Ιωαννίδου Σ. και Λύκος Μ. (2014), "Οι επιπτώσεις της οικονομικής κρίσης στην Ελλάδα: σύγκριση μεταξύ αγροτικού και αστικού χώρου", 10ο Διεθνές Συνέδριο της Ελληνικής Γεωγραφικής Εταιρείας 22 - 24 Οκτωβρίου, Θεσσαλονίκη.

Η συμβολή της νέας Κοινής Αγροτικής Πολιτικής στη Βιώσιμη Αγροτική Ανάπτυξη των Ορεινών Περιοχών

Μαραβέγιας Ν., Δούκας Γ. (2014), «Η συμβολή της νέας Κοινής Αγροτικής Πολιτικής στη Βιώσιμη Αγροτική Ανάπτυξη των Ορεινών Περιοχών», στο συλλογικό τόμο «Βιώσιμα Μοντέλα Ολοκληρωμένης Ανάπτυξης Ορεινών Περιοχών: Η περίπτωση της Ηπείρου και της Πϊνδου», επιμ. Σ. Μπαμπανάσης, Ν. Μαραβέγιας, Χ. Κατσιούλης, Εκδόσεις Παπαζήση, ISBN 978-960-02-2974.

Impacts of the economic crisis on access to healthcare services in Greece with a focus on the vulnerable groups of the population

Economou, C., Kaitelidou, D., Katsikas, D., Siskou, O., & Zafiropoulou, M., Social Cohesion and Development, 9(2), 99-115, 2014

Η έρευνα και τεχνολογία στην Ελλάδα, ως εργαλείο εξόδου από την κρίση: Θέση ουσίας ή κενού περιεχομένου;

Χρυσομαλλίδης, X. (2013), Η έρευνα και τεχνολογία στην Ελλάδα, ως εργαλείο εξόδου από την κρίση: Θέση ουσίας ή κενού περιεχομένου; Ελληνικό Ίδρυμα Ευρωπαϊκής & Εξωτερικής Πολιτικής (ΕΛΙΑΜΕΠ), Κείμενο Πολιτικής, Νο 18

Θεσμοί και Μεταρρυθμίσεις στην Ελλάδα: Η Περίπτωση του Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης και Έρευνας

Χρυσομαλλίδης, X. (2013), Θεσμοί και Μεταρρυθμίσεις στην Ελλάδα: Η Περίπτωση του Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης και Έρευνας, Ελληνική Επιθεώρηση Πολιτικής Επιστήμης, Τχ. 40, Ιούλιος 2013, Σ. 45-60

Πολιτική αγροτικής ανάπτυξης: Μια εναλλακτική αναπτυξιακή στρατηγική για την περίπτωση της Ελλάδας

Δούκας Γ., Καραβέλη Ε. (2012) "Πολιτική αγροτικής ανάπτυξης: Μια εναλλακτική αναπτυξιακή στρατηγική για την περίπτωση της Ελλάδας", Περιφέρεια- Region & Periphery, τχ.1, σ. 21-36, Εκδόσεις Διόνικος, ISSN 2241-1380.

Ανάπτυξη της Υπαίθρου: Η Περίπτωση των Ελληνικών Νησιών

Mαραβέγιας Ν, Δούκας Γ. (2012), "Ανάπτυξη της Υπαίθρου: Η Περίπτωση των Ελληνικών Νησιών", Περιφέρεια- Region & Periphery, τχ.1, σ. 37-56, Εκδόσεις Διόνικος, ISSN 2241-1380, Αθήνα. 

The Never-ending Greek Crisis: A Tragedy without a Catharsis

Katsikas D., Revista de Estudios Europeos, 60, Δεκέμβριος 2012

Η Ισχύς εν τη Πιστώσει: Η Γερμανία και το Έλλειμμα Ηγεσίας της Ευρωζώνης

Κατσίκας, Δ., Ελληνική Επιθεώρηση Πολιτικής Επιστήμης, 39, Δεκέμβριος 2012

The Greek Crisis and the Search for Political Leadership

Katsikas D., The International Spectator, 47:4, December 2012

The never-ending greek crisis: A tragedy without a catharsis

Katsikas, Dimitrios, (2012), “The never-ending greek crisis: A tragedy without a catharsis”, Revista de Estudios Europeos, no 60 Jul-Dec, pp.33-52

Redefining Periphery: Offshore Finance, Peripheral States and the World Economy

Katsikas, D., Region & Periphery, 1:2, December 2012

Economic activity and productivity: The role of density in the Greek urban space

Doukas El Y., Ioannides S, Lykos M. (2011), "Economic activity and productivity: The role of density in the Greek urban space", European Association of Geographers -Athens Annual Meeting.

Global Regulation and Institutional Change in European Governance

Katsikas, D., West European Politics, 34:4, July 2011

Η Μετέωρη Επαγγελία για μια Εθνική Ερευνητική Πολιτική

Μαραβέγιας, Ν. και Χρυσομαλλίδης Χ. (2011). “Η Μετέωρη Επαγγελία για μια Εθνική Ερευνητική Πολιτική”, σε Δημοκρατία και Κρατικές Πολιτικές στην Ελλάδα. 11ο Επιστημονικό Συνέδριο, Αθήνα: Ίδρυμα Σάκη Καράγιωργα, σελ. 185-205

Ένα βήμα πέρα από τον εξευρωπαϊσμό: η περίπτωση της πολιτικής έρευνας στην Ελλάδα

Μαραβέγιας, Ν. και Χρυσομαλλίδης Χ. (2011). “Ένα βήμα πέρα από τον εξευρωπαϊσμό: η περίπτωση της πολιτικής έρευνας στην Ελλάδα”, σε Ν.Μαραβέγιας (επιμ.), Εξευρωπαϊσμός στο Μεσογειακό Χώρο, Αθήνα: Νομική Βιβλιοθήκη, σελ. 327-345

Europeanization and multi-level governance in south-east Europe: the domestic impact of EU cohesion policy and pre-accession aid

Ian Bache , George Andreou , Gorica Atanasova & Danijel Tomsic (2011): Europeanization and multi-level governance in south-east Europe: the domestic impact of EU cohesion policy and pre-accession aid, Journal of European Public Policy, 18:1, 122-141

Non-state Authority and Global Governance

Kastikas, D., Review of International Studies, 36:S1, October 2010

Η ΚΑΠ και η Ελλάδα

Μαραβέγιας Ν., Δούκας Γ. (2010) "Η ΚΑΠ και η Ελλάδα", στο συλλογικό τόμο «Η Ελληνική Εξωτερική και Ευρωπαϊκή Πολιτική 1990- 2010», επιμ. Γ. Βαληνάκης, εκδόσεις  Σιδέρης, Αθήνα.

The Application of the Knowledge-Based Model of Growth in Greece. The Case of Inefficient National Research Policy

Chrysomallidis, C. (2010). The Application of the Knowledge-Based Model of Growth in Greece. The Case of Inefficient National Research Policy. Saarbruecken: LAP LAMBERT Academic Publishing

The domestic effects of EU cohesion policy in Greece: islands of Europeanization in a sea of traditional practices

George Andreou (2010) The domestic effects of EU cohesion policy in Greece: islands of Europeanization in a sea of traditional practices, Southeast European and Black Sea Studies, 10:1, 13-27

Συγκριτική θεώρηση των διασυνοριακών σχέσεων τριών ελληνικών περιοχών

Ανδρέου Γ., Γαλανόπουλος Κ., Λύκος Μ., Μαραβέγιας Ν. και Χρυσομαλλίδης Χ. (2009) “Συγκριτική θεώρηση των διασυνοριακών σχέσεων τριώνελληνικών περιοχών” στο Β. Κοτζαμάνης, Α. Κούγκολος, Η. Μπεριάτος, Δ. Οικονόμου και Γ. Πετράκος (επιμ.), Πρακτικά 2ου Πανελληνίου Συνεδρίου Πολεοδομίας, Χωροταξίας & Περιφερειακής Ανάπτυξης, Βόλος: Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Θεσσαλίας, σελ. 481-488.

Traceability and the new CAP

Maravegias N, Doukas Y. (2009), "Traceability and the new CAP", 113th EAAE Seminar “, Chania, Greece.

Ο Ρόλος των Νέων Κρατών-Μελών της ΕΕ στην εξέλιξη της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής: Ορισμένες Πρώτες Εκτιμήσεις

Δούκας Γ., Λύκος Μ., Μαραβέγιας Ν. (2009), "Ο Ρόλος των Νέων Κρατών-Μελών της ΕΕ στην εξέλιξη της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής: Ορισμένες Πρώτες Εκτιμήσεις", Ελληνική Επιθεώρηση Πολιτικής Επιστήμης, Αθήνα.

The added value of EU cohesion policy in the Greek periphery: the case of Epirus

George Andreou (2009), The added value of EU cohesion policy in the Greek periphery: the case of Epirus, Southeast European and Black Sea Studies, 9:1-2, 59-75

Η παγκόσμια διατροφική κρίση και η θέση της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Δούκας Γ. (2008), "Η παγκόσμια διατροφική κρίση και η θέση της Ευρωπαϊκής Ένωσης", Εργαστήριο Ευρωπαικής Ενοποίησης και Πολιτικής, 

EU Cohesion Policy in Greece: Patterns of Governance and Europeanization

George Andreou (2006), EU Cohesion Policy in Greece: Patterns of Governance and Europeanization, South European Society and Politics, 11:2, 241-259

Η αναπτυξιακή υπεροχή των μητροπόλεων ως προσδιοριστικός παράγοντας των ανισοτήτων: Το ελληνικό παράδειγμα στα πλαίσια του ευρωπαϊκού φαινομένου

Λύκος, Μ. (2004), Η αναπτυξιακή υπεροχή των μητροπόλεων ως προσδιοριστικός παράγοντας των ανισοτήτων: Το ελληνικό παράδειγμα στα πλαίσια του ευρωπαϊκού φαινομένου, Τόπος, 22-23, 2004, σσ. 5-26

Strategies to improve quality and promotion of mediterranean agricultural products

2nd Mediterranean Conference for Agricultural Research Cooperation: Strategies to improve quality and promotion of mediterranean agricultural products G. Ghersi; B. Hervieu; N. Maraveyas; S. Vizantinopoulos 2003, Caire, Égypte

The Mediterranean Nutritional Model and Cooperation to Promote the International Trade of Mediterranean Agricultural Products

Mediterranean Conference for Agricultural Research Cooperation. The Mediterranean Nutritional Model and Cooperation to Promote the International Trade of Mediterranean Agricultural Products. Συλλογικός Τόμος, επιμέλεια: B. Hervieu, N. Maraveyas, S. Vizantinopoulos. Εκδόσεις Παπαζήση, 2001

Prixet subventions: effets sur les agricultures familiales méditerranéennes (études nationales)

Prixet subventions: effets sur les agricultures familiales méditerranéennes (études nationales), N. Akesbi; N. Maraveyas, coord.; CIHEAM-IAMM (Montpellier, France); RAFAC (Montpellier, France); IAV Hassan II (Rabat, Maroc); Université Agricole. Athènes (Grèce) Editeur: Montpellier [France]: CIHEAM-IAMM, Année de publication: 1997