Ερευνητικό Κέντρο Οικονομικής Πολιτικής, Διακυβέρνησης και Ανάπτυξης

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ

Το Δημοσιονομικό Πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ο Διάλογος για τη Μεταρρύθμισή του

Παγουλάτος Γ. και Τσίγκου, Δ. (2022) Το Δημοσιονομικό Πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ο Διάλογος για τη Μεταρρύθμιση του. Διανέοσις.

Αποτίμηση των επιπτώσεων της πολιτικής συνοχής της ΕΕ στην ευρωπαϊκή και την ελληνική οικονομία: Επισκόπηση εμπειρικών μελετών

Χρυσομαλλίδης, Χ. (2022) Αποτίμηση των επιπτώσεων της πολιτικής συνοχής της ΕΕ στην ευρωπαϊκή και την ελληνική οικονομία. Επισκόπηση εμπειρικών μελετών, Περιοδικό ΑΕΙΧΩΡΟΣ, τεύχος 34, 5-36.

Youth inclusion and gender equality in the Greek labour market: Trends, challenges and lessons from the Nordic countries

Κατσίκας , Δ., Νικολίτσα, Δ. και Fløtten, T. (επιμ.) (2021) Youth inclusion and gender equality in the Greek labour market: Trends, challenges and lessons from the Nordic countries. ΕΛΙΑΜΕΠ/FAFO.

The International Dimensions of the European Green Deal: The EU as a leader of the climate change diplomacy?

Papanikolaou, K. (2021) The International Dimensions of the European Green Deal: The EU as a leader of the climate change diplomacy?, Institute of European Democrats.

Research on Researchers. Coping during COVID-19. Results on a Nation-Wide Survey

Sachini, A., Labrianidis, L., Sioumalas-Christodoulou, K., Chrysomallidis, C., Siganos, G., Belouli, A. and Karampekios, N. (2021) Research on Researchers. Coping during COVID-19. Results on a Nation-Wide Survey. Science and Public Policy, 48(4), 451-461.

In Defense of EU’s COVID-19 Vaccine Strategy

Δ. Κατσίκας και Α. Φασιανός, Global Policy, GP Opinion, 16/4/2021

What kind of power? How the Covid-19 crisis affects the orientation of the EU as a global actor

Papanikolaou, K. (2020) What kind of power? How the Covid-19 crisis affects the orientation of the EU as a global actor, Institute of European Democrats

In advocation of a European Minister of Economy and Finance

Blavoukos, S. and Tsigkou, D. (2020) In advocation of a European Minister of Economy and Finance.  ELIAMEP Policy Brief #136/2020.

Revising the Early Warning System to reinforce the ‘third chamber’ of EU multi-level law-making

Chatzistavrou, F. and Papanikolaou, K. (2020) Revising the Early Warning System to reinforce the ‘third chamber’ of EU multi-level law-making. In: Blockmans, S. and Russack, S. (eds) Deliberative Democracy in the EU: Countering Populism with Participation and Debate. Brussels, CEPS, 169-187.

The Role of France and Germany in the Euro Area Reform

Tsigkou, D. (2020) The Role of France and Germany in the Euro Area Reform. ELIAMEP Working Paper #113/2020.

Τι Είδους Δημόσιες Πολιτικές Προκαλούν τον Λαϊκισμό;

Κατσίκας Δ. (2020), "Κείμενο Εργασίας: ‘Τι Είδους Δημόσιες Πολιτικές Προκαλούν τον Λαϊκισμό;", ΕΛΙΑΜΕΠ.

Ευρωομόλογα: Μια (αναγκαία) λύση που διχάζει την Ευρωζώνη

Τσίγκου, Δ. (2020) Ευρωομόλογα: Μια (αναγκαία) λύση που διχάζει την Ευρωζώνη. ΕΛΙΑΜΕΠ Policy Brief #126/2020.

COVID-19: H νέα δημοσιονομική πρόκληση της ΟΝΕ

Κατσίκας Δ. (2020), "COVID-19: H νέα δημοσιονομική πρόκληση της ΟΝΕ", Κείμενο Εργασίας, ΕΛΙΑΜΕΠ. 

Διαρθρωτικές Μεταρρυθμίσεις στην Ελλάδα κατά τη διάρκεια της Κρίσης (2010-2014): Επισκόπηση, Αποτίμηση και Προτάσεις Πολιτικής

Κατσίκας Δ. (συντονιστής), Αναστασάτου, Μ., Νίτση, Ε., Πετραλιάς, Α. και Φιλίνης, Κ. (2018) Διαρθρωτικές Μεταρρυθμίσεις στην Ελλάδα κατά τη διάρκεια της Κρίσης (2010-2014): Επισκόπηση, Αποτίμηση και Προτάσεις Πολιτικής, Τράπεζα της Ελλάδας.