Ερευνητικό Κέντρο Οικονομικής Πολιτικής, Διακυβέρνησης και Ανάπτυξης

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ

Έρευνα - Τεχνολογία - Καινοτομία και Κρίση στην Ελλάδα

Χρυσομαλλίδης, X. (2017), Έρευνα - Τεχνολογία - Καινοτομία και Κρίση στην Ελλάδα, Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών, Κείμενο Εργασίας, Νο 28.

Θεωρητικά Διοικητικά Μοντέλα και οι Πολιτικές των Μνημονίων για τη Δημόσια Διοίκηση: Σημεία Τομής, Αποκλίσεων και Αλλαγής

Λαμπροπούλου, Μ. και Γ. Οικονόμου (2016), «Θεωρητικά Διοικητικά Μοντέλα και οι Πολιτικές των Μνημονίων για τη Δημόσια Διοίκηση: Σημεία Τομής, Αποκλίσεων και Αλλαγής», σε: Α. Μακρυδημήτρης, Ε. Πρεβεδούρου, Χ. Δετσαρίδης & Μ.-Η. Πραβίτα (επιμ.), Αναδιοργάνωση της Διοίκησης και του Κράτους στη μετά το «Μνημόνιο» Εποχή», Αθήνα: Εθνικό Τυπογραφείο, σσ. 191-207

Theoretical Models of Public Administration and Patterns of State Reform in Greece

Lampropoulou, M. and G. Oikonomou (2016), “Theoretical Models of Public Administration and Patterns of State Reform in Greece” International Review of Administrative Sciences (DOI: 10.1177/0020852315611219)

Bypassing a Centralized State: The Case of the Greek Subnational Mobilization in the European Union

Oikonomou, G. (2016), “Bypassing a Centralized State: The Case of the Greek Subnational Mobilization in the European Union”, Regional and Federal Studies, 26, (1) pp. 73-94

Κρίση, πιστωτική συρρίκνωση και αγορά εργασίας: Η περίπτωση της Ελλάδας

Κατσίκας, D., Φιλίνη, K., Αειχώρος, 21 (Ειδικό τεύχος για την κρίση), 21-54, 2015

Impacts of the economic crisis on access to healthcare services in Greece with a focus on the vulnerable groups of the population

Economou, C., Kaitelidou, D., Katsikas, D., Siskou, O., & Zafiropoulou, M., Social Cohesion and Development, 9(2), 99-115, 2014

Η έρευνα και τεχνολογία στην Ελλάδα, ως εργαλείο εξόδου από την κρίση: Θέση ουσίας ή κενού περιεχομένου;

Χρυσομαλλίδης, X. (2013), Η έρευνα και τεχνολογία στην Ελλάδα, ως εργαλείο εξόδου από την κρίση: Θέση ουσίας ή κενού περιεχομένου; Ελληνικό Ίδρυμα Ευρωπαϊκής & Εξωτερικής Πολιτικής (ΕΛΙΑΜΕΠ), Κείμενο Πολιτικής, Νο 18

Θεσμοί και Μεταρρυθμίσεις στην Ελλάδα: Η Περίπτωση του Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης και Έρευνας

Χρυσομαλλίδης, X. (2013), Θεσμοί και Μεταρρυθμίσεις στην Ελλάδα: Η Περίπτωση του Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης και Έρευνας, Ελληνική Επιθεώρηση Πολιτικής Επιστήμης, Τχ. 40, Ιούλιος 2013, Σ. 45-60

The Never-ending Greek Crisis: A Tragedy without a Catharsis

Katsikas D., Revista de Estudios Europeos, 60, Δεκέμβριος 2012

Η Ισχύς εν τη Πιστώσει: Η Γερμανία και το Έλλειμμα Ηγεσίας της Ευρωζώνης

Κατσίκας, Δ., Ελληνική Επιθεώρηση Πολιτικής Επιστήμης, 39, Δεκέμβριος 2012

The Greek Crisis and the Search for Political Leadership

Katsikas D., The International Spectator, 47:4, December 2012

The never-ending greek crisis: A tragedy without a catharsis

Katsikas, Dimitrios, (2012), “The never-ending greek crisis: A tragedy without a catharsis”, Revista de Estudios Europeos, no 60 Jul-Dec, pp.33-52

Redefining Periphery: Offshore Finance, Peripheral States and the World Economy

Katsikas, D., Region & Periphery, 1:2, December 2012

Global Regulation and Institutional Change in European Governance

Katsikas, D., West European Politics, 34:4, July 2011

Η Μετέωρη Επαγγελία για μια Εθνική Ερευνητική Πολιτική

Μαραβέγιας, Ν. και Χρυσομαλλίδης Χ. (2011). “Η Μετέωρη Επαγγελία για μια Εθνική Ερευνητική Πολιτική”, σε Δημοκρατία και Κρατικές Πολιτικές στην Ελλάδα. 11ο Επιστημονικό Συνέδριο, Αθήνα: Ίδρυμα Σάκη Καράγιωργα, σελ. 185-205

Ένα βήμα πέρα από τον εξευρωπαϊσμό: η περίπτωση της πολιτικής έρευνας στην Ελλάδα

Μαραβέγιας, Ν. και Χρυσομαλλίδης Χ. (2011). “Ένα βήμα πέρα από τον εξευρωπαϊσμό: η περίπτωση της πολιτικής έρευνας στην Ελλάδα”, σε Ν.Μαραβέγιας (επιμ.), Εξευρωπαϊσμός στο Μεσογειακό Χώρο, Αθήνα: Νομική Βιβλιοθήκη, σελ. 327-345

Europeanization and multi-level governance in south-east Europe: the domestic impact of EU cohesion policy and pre-accession aid

Ian Bache , George Andreou , Gorica Atanasova & Danijel Tomsic (2011): Europeanization and multi-level governance in south-east Europe: the domestic impact of EU cohesion policy and pre-accession aid, Journal of European Public Policy, 18:1, 122-141

Non-state Authority and Global Governance

Kastikas, D., Review of International Studies, 36:S1, October 2010

The Application of the Knowledge-Based Model of Growth in Greece. The Case of Inefficient National Research Policy

Chrysomallidis, C. (2010). The Application of the Knowledge-Based Model of Growth in Greece. The Case of Inefficient National Research Policy. Saarbruecken: LAP LAMBERT Academic Publishing

The domestic effects of EU cohesion policy in Greece: islands of Europeanization in a sea of traditional practices

George Andreou (2010) The domestic effects of EU cohesion policy in Greece: islands of Europeanization in a sea of traditional practices, Southeast European and Black Sea Studies, 10:1, 13-27

Συγκριτική θεώρηση των διασυνοριακών σχέσεων τριών ελληνικών περιοχών

Ανδρέου Γ., Γαλανόπουλος Κ., Λύκος Μ., Μαραβέγιας Ν. και Χρυσομαλλίδης Χ. (2009) “Συγκριτική θεώρηση των διασυνοριακών σχέσεων τριώνελληνικών περιοχών” στο Β. Κοτζαμάνης, Α. Κούγκολος, Η. Μπεριάτος, Δ. Οικονόμου και Γ. Πετράκος (επιμ.), Πρακτικά 2ου Πανελληνίου Συνεδρίου Πολεοδομίας, Χωροταξίας & Περιφερειακής Ανάπτυξης, Βόλος: Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Θεσσαλίας, σελ. 481-488.

The added value of EU cohesion policy in the Greek periphery: the case of Epirus

George Andreou (2009), The added value of EU cohesion policy in the Greek periphery: the case of Epirus, Southeast European and Black Sea Studies, 9:1-2, 59-75

EU Cohesion Policy in Greece: Patterns of Governance and Europeanization

George Andreou (2006), EU Cohesion Policy in Greece: Patterns of Governance and Europeanization, South European Society and Politics, 11:2, 241-259

Η αναπτυξιακή υπεροχή των μητροπόλεων ως προσδιοριστικός παράγοντας των ανισοτήτων: Το ελληνικό παράδειγμα στα πλαίσια του ευρωπαϊκού φαινομένου

Λύκος, Μ. (2004), Η αναπτυξιακή υπεροχή των μητροπόλεων ως προσδιοριστικός παράγοντας των ανισοτήτων: Το ελληνικό παράδειγμα στα πλαίσια του ευρωπαϊκού φαινομένου, Τόπος, 22-23, 2004, σσ. 5-26

Strategies to improve quality and promotion of mediterranean agricultural products

2nd Mediterranean Conference for Agricultural Research Cooperation: Strategies to improve quality and promotion of mediterranean agricultural products G. Ghersi; B. Hervieu; N. Maraveyas; S. Vizantinopoulos 2003, Caire, Égypte

The Mediterranean Nutritional Model and Cooperation to Promote the International Trade of Mediterranean Agricultural Products

Mediterranean Conference for Agricultural Research Cooperation. The Mediterranean Nutritional Model and Cooperation to Promote the International Trade of Mediterranean Agricultural Products. Συλλογικός Τόμος, επιμέλεια: B. Hervieu, N. Maraveyas, S. Vizantinopoulos. Εκδόσεις Παπαζήση, 2001

Prixet subventions: effets sur les agricultures familiales méditerranéennes (études nationales)

Prixet subventions: effets sur les agricultures familiales méditerranéennes (études nationales), N. Akesbi; N. Maraveyas, coord.; CIHEAM-IAMM (Montpellier, France); RAFAC (Montpellier, France); IAV Hassan II (Rabat, Maroc); Université Agricole. Athènes (Grèce) Editeur: Montpellier [France]: CIHEAM-IAMM, Année de publication: 1997