Skip to main navigation Skip to main content Skip to page footer

Ερευνητικό Κέντρο Οικονομικής Πολιτικής, Διακυβέρνησης και Ανάπτυξης

ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΣΤΟΧΟΙ

Το Ελληνικό Δίκτυο Διεθνούς και Ευρωπαϊκής Πολιτικής Οικονομίας (ΕΔΔΕΠΟ) επιδιώκει να καλύψει ένα κενό  στη συστηματική μελέτη της Διεθνούς και Ευρωπαϊκής Πολιτικής Οικονομίας στην Ελλάδα. Παρότι υπάρχουν σημαντικές μεμονωμένες ακαδημαϊκές συνεισφορές στο ευρύτερο αυτό επιστημολογικό πεδίο, δεν έχει προηγηθεί κάποια προσπάθεια συντονισμού των μελών της ακαδημαϊκής κοινότητας της χώρας που ασχολούνται ερευνητικά με τα συγκεκριμένα πεδία. Στο πλαίσιο αυτό, σκοπός των ιδρυτών και μελών του ΕΔΔΕΠΟ είναι η δημιουργία ενός κόμβου ανταλλαγής επιστημονικών απόψεων και προώθησης ερευνητικών και εκπαιδευτικών συνεργασιών στα πεδία της Διεθνούς και Ευρωπαϊκής Πολιτικής Οικονομίας.

Η ανάγκη για μια τέτοια πρωτοβουλία είναι σήμερα μεγαλύτερη από ποτέ, καθώς ζούμε σε έναν κόσμο που συνταράσσεται από πολλαπλές και βαθιές κρίσεις. Από την παγκόσμια χρηματοπιστωτική κρίση και την ευρωκρίση που ακολούθησε, μέχρι την πανδημία, την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία και τις επακόλουθες ενεργειακές και πληθωριστικές κρίσεις, τη συνεχώς εξελισσόμενη κλιματική κρίση και την υποβόσκουσα πολιτική ένταση μεταξύ των μεγάλων δυνάμεων του κόσμου, τα τελευταία χρόνια έχουν σημαδευτεί από αυξανόμενη πολιτική και οικονομική αστάθεια, οδηγώντας πολλούς να μιλούν για μια νέα εποχή στην παγκόσμια ιστορία.

Ταυτόχρονα, μια σειρά από σύγχρονες προκλήσεις της παγκόσμιας οικονομίας, όπως η 4η βιομηχανική επανάσταση και οι επιπτώσεις της σε όρους διεθνούς παραγωγής, η αύξηση του παγκόσμιου ιδιωτικού και δημόσιου χρέους, η χρηματιστικοποίηση της οικονομίας, ο νέος οικονομικός και κοινωνικός ρόλος του κράτους, η μείωση των διεθνών εμπορικών ροών και η ενίσχυση νέων περιφερειακών δρώντων όπως οι BRICKS, εγείρουν νέα ερωτήματα για τη στόχευση και το περιεχόμενο της οικονομικής πολιτικής και ρύθμισης σε εθνικό, περιφερειακό και διεθνές επίπεδο.

Σε αυτό το μεταβαλλόμενο και ασταθές πολιτικό και οικονομικό περιβάλλον, η επιστημολογική προσέγγιση της Διεθνούς Πολιτικής Οικονομίας συγκεντρώνει όλο και περισσότερο ενδιαφέρον από μελετητές στο εξωτερικό και την Ελλάδα. Αυτό δεν είναι τυχαίο, αφού διαθέτει τα απαραίτητα επιστημολογικά εργαλεία για να αναλύσει τις περίπλοκες σχέσεις που αναπτύσσονται ανάμεσα σε διαφορετικούς δρώντες, σε πεδία έρευνας όπως η παγκοσμιοποίηση, το διεθνές εμπόριο, οι διεθνείς νομισματικές και χρηματοπιστωτικές σχέσεις, οι διαδικασίες περιφερειοποίησης, η διεθνής οικονομική ανάπτυξη και παραγωγή, οι οικονομικές και πολιτικές ανισότητες.

Κατά κύριο λόγο, το ΕΔΔΕΠΟ απευθύνεται σε ερευνητές που προσεγγίζουν τη διεθνή και ευρωπαϊκή οικονομία μέσα από μια οπτική πολιτικής και θεσμικής επιστημονικής ανάλυσης. Η οπτική αυτή είναι ευρεία και περιλαμβάνει διαφορετικές επί μέρους προσεγγίσεις, όπως οι Διεθνείς Σχέσεις, οι Ευρωπαϊκές Σπουδές, οι Περιφερειακές Σπουδές και η Συγκριτική Πολιτική, ενώ βέβαια συνδέεται άμεσα και με τις οικονομικές επιστήμες, χωρίς ωστόσο να αποσκοπεί σε κλασική οικονομική ανάλυση, αλλά στην ανάδειξη και διερεύνηση των πολιτικών και θεσμικών παραγόντων που διαμορφώνουν τις σύγχρονες διεθνείς και ευρωπαϊκές οικονομικές σχέσεις.  Γενικότερα, το ΕΔΔΕΠΟ επιδιώκει να εντάξει στις δραστηριότητες του ακαδημαϊκές συνεισφορές που προσεγγίζουν επιστημολογικά τις σύνθετες αλληλεπιδράσεις ανάμεσα στην πολιτική και την οικονομική σφαίρα σε υπερεθνικό επίπεδο.  

Βάσει των παραπάνω, το ΕΔΔΕΠΟ επιδιώκει να φέρει σε επαφή ερευνητές που ενεργοποιούνται σε αυτές αλλά και συναφείς θεματικές, κυρίως στην Ελλάδα αλλά και στο εξωτερικό. Η προσδοκία είναι ότι η ώσμωση που θα προκύψει μέσα από τις δράσεις του ΕΔΔΕΠΟ ανάμεσα σε μεμονωμένους ερευνητές, πανεπιστημιακά εργαστήρια και άλλα ερευνητικά κέντρα, θα έχει ως αποτέλεσμα την ενίσχυση των ερευνητικών και εκπαιδευτικών συνεργασιών, οδηγώντας έτσι σε αναβάθμιση της ποιότητας της παραγόμενης έρευνας αλλά και της διάχυσης των ερευνητικών αποτελεσμάτων. Η επιδίωξη συνεργασιών δεν περιορίζεται στην Ελλάδα. Το Δίκτυο στοχεύει στην ενίσχυση της εξωστρέφειας της ελληνικής ακαδημαϊκής κοινότητας με την ανάπτυξη συνεργασιών και δράσεων με πανεπιστήμια και συναδέλφους του εξωτερικού.

Τέλος, θα πρέπει να σημειωθεί, ότι απώτερος στόχος των δράσεων μας είναι η θεσμική αναβάθμιση του Δικτύου σε Επιστημονική Εταιρεία στο προσεχές μέλλον. Στόχος μας είναι να διαμορφωθεί ένας μόνιμος δίαυλος επικοινωνίας και συνεργασιών που θα διασφαλίσει τη σταθερή και βιώσιμη ανάπτυξη μιας δυναμικής επιστημονικής κοινότητας στα επιστημονικά πεδία του ενδιαφέροντος μας.