Ερευνητικό Κέντρο Οικονομικής Πολιτικής, Διακυβέρνησης και Ανάπτυξης

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Θεμιστοκλέους 6

10678 Αθήνα

Tel: 210 3688909

Fax: 210 3688950

E-mail:   ekopda@pspa.uoa.gr