Διεύθυνση: Θεμιστοκλέους 6, 10678 Αθήνα, 4ος όροφος, γραφείο 36


Τηλ: 210 3688909

E-mail: ekopda@pspa.uoa.gr