ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΜΕΤΑ ΤΟ 2020: ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

Τετάρτη 06 Ιουνίου 2018
Ευρωπαϊκή Ένωση μετά το 2020: Διακυβέρνηση και προτεραιότητες πολιτικής

Την Τετάρτη 6 Ιουνίου 2018, ώρα 17:00 το ΕΚΟΠΔΑ διοργάνωσε ημερίδα με θέμα "Ευρωπαϊκή Ένωση μετά το 2020: Διακυβέρνηση και προτεραιότητες πολιτικής". Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε στο Αμφιθέατρο Αργυριάδη (Κεντρικό Κτήριο Πανεπιστημίου Αθηνών, Πανεπιστημίου 30).

Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης πραγματοποιήθηκαν ομιλίες από τα μέλη της ερευνητικής ομάδας του Κέντρου. Βρείτε εδώ το αναλυτικό πρόγραμμα με τις ομιλίες.