ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ (ΕΔΔΕΠΟ)

Παρουσίαση του Δικτύου Διεθνούς και Ευρωπαϊκής Πολιτικής Οικονομίας (ΕΔΔΕΠΟ)

Το Σάββατο 16 Δεκεμβρίου έγινε η παρουσίαση του «Ελληνικού Δικτύου Διεθνούς και Ευρωπαϊκής Πολιτικής Οικονομίας» (ΕΔΔΕΠΟ) στα πλαίσια του 5ου Τακτικού Συνεδρίου του Τμήματος Πολιτικής Επιστήμης και Διεθνών Σχέσεων του Πανεπιστήμιου Πελοποννήσου. Το Δίκτυο δημιουργήθηκε κατόπιν πρωτοβουλίας του ΕΚΟΠΔΑ και αποσκοπεί να καλύψει το κενό στη συστηματική μελέτη της Διεθνούς και Ευρωπαϊκής Πολιτικής Οικονομίας στην Ελλάδα και να καταστεί κόμβος ανταλλαγής επιστημονικών απόψεων και προώθησης ερευνητικών συνεργασιών. Στο Συνέδριο επίσης έγινε αναφορά στις διαδικασίες που βρίσκονται ήδη σε εξέλιξη για την αναβάθμισή του σε Επιστημονική Εταιρεία. Για την πρωτοβουλία αυτή μίλησαν σε ειδικό πάνελ αφιερωμένο στην παρουσίαση του Δικτύου οι Παντελής Σκλιάς, Καθηγητής, Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου και Πανεπιστήμιο Πάφου, Σπύρος Ρουκανάς, Αναπληρωτής Καθηγητής, Πανεπιστήμιο Πειραιώς, Δημήτρης Κατσίκας, Επίκουρος Καθηγητής, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών και Διευθυντής ΕΚΟΠΔΑ, και Αναστάσιος Χάρδας, Επίκουρος Καθηγητής, Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης. Τη συζήτηση συντόνισε η Παναγιώτα Μανώλη, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια, Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου.

Στο ίδιο πάνελ και με αφορμή το ΕΔΔΕΠΟ παρουσιάστηκε επίσης και η νέα εκδοχή της καθιερωμένης Επιθεώρησης "Περιφέρεια"  η οποία πλέον θα έχει νέα στόχευση και αγγλικό τίτλο "Regional Integration: Politics, Economics and Governance (Περιφέρεια)". Η Επιθεώρηση εκδίδεται υπό την επιστημονική επιμέλεια του Δικτύου και φιλοδοξεί να καθιερωθεί ως χώρος παρουσίασης επιστημονικής έρευνας σε θέματα που σχετίζονται με την περιφερειακή ολοκλήρωση σε διεθνές επίπεδο.