Ερευνητικό Κέντρο Οικονομικής Πολιτικής, Διακυβέρνησης και Ανάπτυξης

ΔΡΑΣΗ ERASMUS+

Προώθηση της αποτελεσματικής ευρωπαϊκής ενσωμάτωσης των προσφύγων στις δομές δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ«Προώθηση της αποτελεσματικής ευρωπαϊκής ενσωμάτωσης των προσφύγων στις δομές δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης»

(Promoting effective EU integration of refugees in Greece’s secondary school structure specified for refugee education)

Key Action: Jean Monnet Activities, Action: Jean Monnet Projects, Erasmus+

Το Ερευνητικό Κέντρο Οικονομικής Πολιτικής, Διακυβέρνησης και Ανάπτυξης (ΕΚΟΠΔΑ) του Πανεπιστημίου Αθηνών προσκαλεί Εκπαιδευτικούς της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης να συμμετάσχουν στο Ευρωπαϊκό Επιμορφωτικό Πρόγραμμα «Προώθηση της αποτελεσματικής ευρωπαϊκής ενσωμάτωσης των προσφύγων στις δομές δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης», στο πλαίσιο των Jean Monnet Projects του Erasmus+.

ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Στόχος του προγράμματος είναι να προσφέρει στους συμμετέχοντες επιμόρφωση και υψηλής ποιότητας κατάρτιση σε σύγχρονες τεχνικές, σε καινοτόμες μεθόδους διδασκαλίας και σε επίκαιρα ζητήματα που αφορούν στις δυνατότητες ευρωπαϊκής ενσωμάτωσης των παιδιών των προσφύγων. Με την ολοκλήρωση της ολοήμερης εκπαίδευσής τους, οι συμμετέχοντες:

  • Θα λαμβάνουν Πιστοποιητικό Παρακολούθησηςαπό το Πανεπιστήμιο Αθηνών, από το οποίο θα προκύπτει η συμμετοχή τους στο Πρόγραμμα και η κατάρτισή τους στις πλέον σύγχρονες και ανταγωνιστικές μεθόδους διδασκαλίας σε ευρωπαϊκά θέματα,
  • θα είναι, επίσης, σε θέση να προσφέρουν στα παιδιά των προσφύγων που φοιτούν σε σχολεία δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης εξειδικευμένες γνώσεις για τις δυνατότητες που προσφέρουν οι ευρωπαϊκές πολιτικές.

Η εκπαίδευση θα γίνει από Καθηγητές Πανεπιστημίου και παιδαγωγούς με αποδεδειγμένη εμπειρία σε ευρωπαϊκά θέματα.

Το Πρόγραμμα απευθύνεται σε εκπαιδευτικούς της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (εν ενεργεία και μελλοντικούς) διαφόρων ειδικοτήτων που διδάσκουν σε παιδιά προσφύγων. Θα είναι, επιπλέον, ανοικτό για συμμετοχή στις υπηρεσίες κατάρτισης εκπαιδευτικών.

Το Σεμινάριο θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 7 Δεκεμβρίου 2019 στην Αθήνα στην αίθουσα του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Δημοσίου Δικαίου (EPLO), Πολυγνώτου 2 και Διοσκούρων, Πλάκα, Τ.Κ. 105 55.

Η συμμετοχή στο Πρόγραμμα θα είναι δωρεάν. Από το Πρόγραμμα καλύπτονται, επίσης, πρωινό, καφές και μεσημεριανό γεύμα.

Το ανώτατο όριο συμμετεχόντων στο σεμινάριο θα είναι 50 άτομα. Θα τηρηθεί αυστηρά σειρά προτεραιότητας στις αιτήσεις.

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να αποστείλουν την επισυναπτόμενη αίτηση συμπληρωμένη σε ηλεκτρονική μορφή, συνοδευόμενη από σύντομο βιογραφικό σημείωμα, στην ηλεκτρονική διεύθυνση: ekopda@pspa.uoa.gr, το αργότερο μέχρι τη Δευτέρα, 25 Νοεμβρίου 2019 στις 12.00.

Παρακαλείσθε μαζί με την αίτηση, να μας επισυνάψετε και μια βεβαίωση από τον Δ/ντη του σχολείου σας ότι σε αυτό φοιτούν παιδιά προσφύγων ή δήλωση ότι επιθυμείτε να εργαστείτε σε τέτοια σχολεία

Για πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεστε στο τηλέφωνο 210 368 89 09.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ

09:30-10:00

Έναρξη – Εγγραφές

10:00-11:30

Η Ευρωπαϊκή Πραγματικότητα: Υποχρεώσεις και Δικαιώματα

11:30-11:45

Διάλειμμα – Καφές

11:45-13:15

Καινοτόμες Στρατηγικές Ενσωμάτωσης των Προσφύγων στην Ευρωπαϊκή Πραγματικότητα (Πολιτικές και Προγράμματα)

13:15-13:45

Ελαφρύ γεύμα

13:45-15:15

Ένταξη Καινοτόμων Μαθησιακών Τεχνικών στα Μαθήματα για τη Διευκόλυνση της Ενσωμάτωσης των Παιδιών των Προσφύγων στο Ελληνικό Εκπαιδευτικό Σύστημα

15:15-16:30

Ερωτήσεις και Απαντήσεις

16:30-17:00

Απονομή Πιστοποιητικών Παρακολούθησης

Πατήστε εδώ για να κατεβάσετε την πρόσκληση 

Πατήστε εδώ για να κατεβάσετε τη φόρμα συμμετοχής